Wat bieden wij?

Hoe werkt het?

Aangesloten touroperators

Hoe werkt het?

Aanmelden

Inloggen

Welkom (home)

Bestuur

Laatste nieuws

ContactBerichten

 

21 november 2023

Faillissement Amazon Adventures Travels BV

Op 21 november 2023 is het faillissement van Amazon Adventures Travels BV (GGTO deelnemer 1647) uitgesproken.

Wij vragen klanten van Amazon Adventures Travels BV geen betalingen meer te doen aan deze organisatie. Betalingen die aan Amazon Adventures Travels BV die gedaan zijn ná 6 november 2023 ​​​​​​worden niet meer door de GGTO vergoed. Zie daarvoor ook ons bericht van 6 november 2023.

We zullen van Amazon Adventures Travels BV een overzicht ontvangen van hun lopende boekingen, en wij nemen contact op met eenieder die een boeking open heeft staan. U kunt ons bericht daarover binnenkort verwachten, met een instructie over hoe u de schade bij ons kunt claimen. Correspondentie over het faillissement van Amazon Adventures Travels BV kan gestuurd worden naar info@stichting-ggto.nl. Gezien de verwachte drukte vragen wij u ons ook liever niet te bellen. Gezien de vele dossiers kan het enkele weken duren om alles in kaart te brengen en correct af te handelen. Daarom verzoeken we de klanten uitsluitend per e-mail contact met ons op te nemen. Indien u betaald heeft met creditcard of via Paypal adviseren wij u eerst contact met de creditcardmaatschappij op te nemen voor een eventuele refund.

De claimtermijn loopt tot 21 januari 2024 (twee maanden na faillissementsdatum). Claims ingediend na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.

 

9 november 2023

Faillissement Arctic Marathon BV

Op 7 november 2023 is het faillissement van Arctic Marathon BV (GGTO deelnemer 1478) uitgesproken.

Wij vragen klanten van Arctic Marathon geen betalingen meer te doen aan deze organisatie. Betalingen die aan Arctic Marathon gedaan zijn ná 28 maart 2023 ​​​​​​worden niet meer door de GGTO vergoed. Zie daarvoor ook ons bericht van 23 maart 2023.

We hebben van Arctic Marathon een overzicht van hun lopende boekingen, en wij nemen contact op met eenieder die een boeking open heeft staan. U kunt ons bericht daarover binnenkort verwachten, met een instructie over hoe u de schade bij ons kunt claimen. Correspondentie over het faillissement van Arctic Marathon kan gestuurd worden naar info@stichting-ggto.nl. Gezien de verwachte drukte vragen wij u ons ook liever niet te bellen. Gezien de vele dossiers kan het enkele weken duren om alles in kaart te brengen en correct af te handelen. Daarom verzoeken we de klanten uitsluitend per e-mail contact met ons op te nemen. Indien u betaald heeft met creditcard of via Paypal adviseren wij u eerst contact met de creditcardmaatschappij op te nemen voor een eventuele refund.

De claimtermijn loopt tot 7 januari 2024 (twee maanden na faillissementsdatum). Claims ingediend na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.

 

6 november 2023

Financieel onvermogen Amazon Adventures Travel BV

Op maandag 6 november 2023 heeft Amazon Adventures Travel BV (deelnemer 1647) aan de GGTO financieel onvermogen gemeld.

Wij vragen klanten van Amazon Adventures Travel BV geen betalingen meer te doen aan deze organisatie. Betalingen die aan Amazon Adventures Travel BV gedaan zijn ná 6 november 2023 worden niet meer door de GGTO gegarandeerd.

Mocht het tot een faillissement komen en u als klant nog geld tegoed hebben van Amazon Adventures Travel BV, dan zult u bericht ontvangen dat u een claim bij de GGTO kunt indienen. Voor dat moment heeft het nog geen zin om een claim in te dienen.

 

8 augustus 2023

Update Arctic Marathon BV

Wij krijgen van veel klanten de vraag of ze al een claim kunnen indienen voor hun boeking bij Arctic Marathon BV. Hoewel zij hun faillissement wel al hebben aangevraagd bij de rechtbank, is het faillissement nog steeds niet uitgesproken. Pas als het faillissement is uitgesproken - en het financieel onvermogen daarmee is vastgesteld - zal de GGTO de procedure om de claims af te handelen opstarten. U krijgt daar dan van ons bericht over; u hoeft niet zelf met ons contact op te nemen. Wij vragen dus vooralsnog nog even uw geduld.

 

1 juli 2023

Verhoging klantenbijdrage

De GGTO heeft de afgelopen jaren met verhoogde kosten te maken gekregen en er is ten gevolge van de coronacrisis sprake van verhoogde risico's in onze portefeuille. Om die reden zien wij ons gedwongen om de klantenbijdrage voor het eerst in ons bestaan te verhogen. Per 1 juli 2023 zal de klantenbijdrage 9 euro per reiziger bedragen.

 

23 maart 2023

Financieel onvermogen Arctic Marathon BV

Op dinsdag 28 maart heeft Arctic Marathon BV (deelnemer 1478) aan de GGTO financieel onvermogen gemeld.

Wij vragen klanten van Arctic Marathon BV geen betalingen meer te doen aan deze organisatie. Betalingen die aan Arctic Marathon BV gedaan zijn ná 28 maart 2023 worden niet meer door de GGTO gegarandeerd.

Mocht het tot een faillissement komen en u als klant nog geld tegoed hebben van Arctic Marathon BV, dan zult u bericht ontvangen dat u een claim bij de GGTO kunt indienen. Voor dat moment heeft het nog geen zin om een claim in te dienen.

 

4 mei 2022

Faillissement VoetbalOnTour

Op 3 mei j.l. is het faillissement van VoetbalOnTour B.V. uitgesproken.

Wij vragen klanten van VoetbalOnTour geen betalingen meer te doen aan deze organisatie. Betalingen die aan VoetbalOnTour gedaan zijn ná 3 mei 2022 worden niet meer door de GGTO gegarandeerd.

VoetbalOnTour was tot 1 juli 2021 aangesloten bij de GGTO. Alle boekingen van vóór die datum vallen onder de dekking van de GGTO, boekingen na die datum niet.

We ontvangen van VoetbalOnTour een overzicht van deze boekingen, en wij nemen contact op met eenieder die een boeking open heeft staan. U kunt ons bericht daarover binnenkort verwachten, met een instructie over hoe u de schade bij ons kunt claimen. Correspondentie over het faillissement van VoetbalOnTour kan gestuurd worden naar voetbalontour@stichting-ggto.nl. Gezien de verwachte drukte vragen wij u ons ook liever niet te bellen. Gezien de vele dossiers kan het enkele weken duren om alles in kaart te brengen en correct af te handelen. Daarom verzoeken we de klanten uitsluitend per e-mail contact met ons op te nemen. Indien u betaald heeft met creditcard of via Paypal adviseren wij u eerst contact met de creditcardmaatschappij op te nemen voor een eventuele refund.

De claimtermijn loopt tot 3 juli 2022 (twee maanden na faillissementsdatum). Claims ingediend na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.

 

13 april 2022

VoetbalOnTour in financiele problemen

VoetbalOnTour heeft financieel onvermogen gemeld en aangegeven faillissement te hebben aangevraagd. Het faillissement is echter nog niet uitgesproken. Zodra dat het geval is, kunnen claims worden ingediend en zal de GGTO de schade gaan afhandelen. Daarover wordt met de getroffen klanten contact opgenomen.

 

21 maart 2022

Laatste verlenging dekking op vouchers

De GGTO verlengt de dekking van uitgegeven coronavouchers voor de laatste keer met opnieuw drie maanden tot en met 30 juni 2022. Conform het bericht op onze website d.d. 18 december 2020, mogen er vanaf 1 april 2021 geen nieuwe vouchers meer worden uitgegeven. De GGTO verstrekt geen dekking op vouchers die na 1 april 2021 zijn uitgegeven. Voor de vouchers die uitgegeven zijn vóór deze datum wordt de dekking nu dus verlengd tot 30 juni 2022.

 

9 december 2021

Extra verlenging dekking op vouchers

De GGTO verlengt de dekking van uitgegeven coronavouchers tot en met 31 maart 2022. Conform het bericht op onze website d.d. 18 december 2020, mogen er vanaf 1 april 2021 geen nieuwe vouchers meer worden uitgegeven. De GGTO verstrekt geen dekking op vouchers die na 1 april 2021 zijn uitgegeven. Voor de vouchers die uitgegeven zijn vóór 31 december 2020 wordt de dekking nu dus verlengd tot 31 maart 2022.

 

7 oktober 2021

Masterclass startende reisorganisaties

Op 19 november a.s. organiseert VvKR tijdens haar Lustrum-feest ook een Masterclass voor Startende Reisorganisaties. Deze is echt bedoeld voor mensen die een reisorganisatie willen beginnen of net begonnen zijn. GGTO is op deze dag ook aanwezig.
Meer informatie vind je hier: www.vvkr.nl/masterclass-startende-reisorganisaties

 

14 september 2021

Extra verlenging dekking op de vouchers

De GGTO verlengt de dekking van uitgegeven coronavouchers tot en met 31 december 2021. Conform het bericht op onze website d.d. 18 december 2020, mogen er vanaf 1 april 2021 geen nieuwe vouchers meer worden uitgegeven. De GGTO verstrekt geen dekking op vouchers die na 1 april 2021 zijn uitgegeven. Voor de vouchers die uitgegeven zijn vóór 31 december 2020 wordt de dekking nu dus verlengd tot 31 december 2021.

 

16 juli 2021

Update Faillissement Charlie’s Travels

Zoals bekend is op 18 mei 2021 het faillissement op Charlie’s Travels uitgesproken. Charlie’s Travels was tot 31 augustus 2020 aangesloten bij Garantiefonds GGTO. Alle boekingen van vóór die datum vallen onder de dekking van de GGTO. 

Mocht u vóór die datum een reis bij hen geboekt hebben, dan kunt u uw claim nog tot en met 18 juli 2021 bij ons indienen. Claims die na die termijn nog binnenkomen kunnen wij niet meer in behandeling nemen.

Claims in behandeling

Alle claims die tot nog toe zijn gemeld zal de GGTO wél in behandeling nemen. Momenteel bekijken wij eerst of de reizen alsnog uitgevoerd kunnen worden, dan wel of wij een vervangende reis kunnen aanbieden. Mocht dit laatste voor uw reis het geval zijn dan ontvangt u hierover tijdig bericht.

De keuze of de GGTO een vervangende reis aanbiedt, dan wel de betaalde reisgelden vergoed, ligt bij de GGTO.

In onze garantieregeling vindt u uw rechten en plichten ten aanzien van uw claim terug.

Gezien het ingewikkelde proces waar wij nu in verwikkeld zijn, vragen wij u wel geduld te hebben ten aanzien van de afhandeling van de claim.

Reizigers met een vertrekdatum in juli

Klanten van wie de reis gepland staat met vertrek in de maand juli geldt in principe dat de GGTO voor hen geen vervangende reis meer kan organiseren.

Zelf een andere reis boeken

Het staat iedereen uiteraard vrij zelf een andere reis te boeken ter vervanging van de reis die geboekt stond bij Charlie’s Travels. Dat staat dan echter los van uw claim die bij de GGTO loopt.

Indien uw oorspronkelijke reisdatum nog niet verstreken is, blijft de GGTO gerechtigd u een vervangende reis aan te bieden, in plaats van vergoeding van de vooruitbetaalde reisgelden.


De GGTO doet haar best de schades zonder vertraging af te handelen, maar heeft er wel enige tijd voor nodig. GGTO kan nooit garanderen dat uw schade wordt vergoed vóórdat u eventueel een nieuwe reis boekt. Als u boekt voordat de schade uitgekeerd is, doet u dat op eigen risico.

De GGTO informeert over de afhandeling van de claim

Verder informatie over de afhandeling van uw claim komt altijd van de GGTO zelf. Andere partijen kunnen geen uitspraken doen over de wijze waarop en het tempo waarin de claim zou moeten worden afgehandeld.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Van verdere ontwikkelingen houden wij u op deze plek op de hoogte of via rechtstreekse e-mails met u.

Mocht u nog vragen hebben over uw claim, dan kunt u zich richten tot charliestravels@stichting-ggto.nl.

 

17 juni 2021

Verlenging dekking op de vouchers

De GGTO verlengt de dekking van vouchers uitgegeven tot en met 30 september 2020 (dus vouchers uitgegeven in de periode maart 2020 – september 2020). Deze vouchers krijgen een verlengde dekking tot en met 30 september 2021
- Voorbeeld 1: een op 30 juni uitgegeven vouchers krijgt hiermee dus 3 maanden extra dekking
- Voorbeeld 2: een op 31 augustus uitgegeven voucher krijgt hiermee dus 1 maand extra dekking
Alle eerder gecommuniceerde voorwaarden omtrent vouchers blijven van toepassing (zie nieuwsbericht hieronder d.d. 6 april 2020). Het is niet toegestaan om een nieuw voucher uit te geven wanneer een bestaande voucher verlopen is.
Conform het bericht op onze website d.d. 18 december 2020, mogen er vanaf 1 april 2021 sowieso geen nieuwe vouchers meer worden uitgegeven. De GGTO verstrekt geen dekking meer op nieuwe vouchers.

 

26 mei 2021

Claimtermijn faillissement Charlie's Travels

Klanten van Charlie's Travels hebben inmiddels van GGTO bericht ontvangen over het indienen van een claim. De claimtermijn loopt tot 18 juli 2021 (twee maanden na faillissementsdatum). Claims ingediend na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.

Wij vragen u nogmaals uitsluitend per e-mail, via charliestravels@stichting-ggto.nl, contact met ons op te nemen met vragen over een claim.

 

19 mei 2021

Faillissement Charlie's Travel

Op 18 mei is het faillissement van Charlie’s Travels B.V. uitgesproken.

Wij vragen klanten van Charlie’s Travels B.V. geen betalingen meer te doen aan deze organisatie. Betalingen die aan Charlie’s Travels B.V. gedaan zijn ná 19 mei 2021 worden niet meer door GGTO gegarandeerd.

Charlie’s Travels was tot 31 augustus 2020 aangesloten bij Garantiefonds GGTO. Alle boekingen van vóór die datum vallen onder de dekking van de GGTO.

De GGTO zal met directe ingang alle correspondentie over de reizen van Charlie’s Travels B.V. overnemen, voor zover die in de genoemde periode vallen. We ontvangen van Charlie’s Travels een overzicht van deze boekingen, en wij nemen contact op met eenieder die een boeking open heeft staan. U kunt ons bericht daarover binnenkort verwachten, met een instructie over hoe u de schade bij ons kunt claimen.

Correspondentie over het faillissement van Charlie’s Travels kan gestuurd worden naar charliestravels@stichting-ggto.nl. Gezien de verwachte drukte vragen wij u ons ook liever niet te bellen. Gezien de vele dossiers kan het enkele weken duren om alles in kaart te brengen en correct af te handelen. Daarom verzoeken we de klanten uitsluitend per e-mail contact met ons op te nemen. Indien u betaald heeft met creditcard of via Paypal adviseren wij u eerst contact met de creditcardmaatschappij op te nemen voor een eventuele refund.

 

14 mei 2021

Faillissement Charlie's Travel

Charlie's Travel heeft faillissement aangevraagd. Meer informatie volgt zsm.

Bent u klant van Charlie's Travel, neem dan geen contact met ons op.
Wij nemen binnenkort zelf contact met u op.

 

9 april 2021

Voucherfonds

De GGTO heeft helaas moeten besluiten dat het niet mogelijk was een voucherfonds op te richten ten behoeve van haar deelnemers.

Dat betekent dat de deelnemers van de GGTO geen beroep kunnen doen op leningen van een voucherfonds om niet gebruikte vouchers terug te betalen. Om onze deelnemers wel gelegenheid te geven om eventueel andere financiering hiervoor te vinden - indien nodig natuurlijk - hebben we wel onze garantie op de vouchers verlengd zoals vermeld in het bericht hieronder van 2 april j.l.

We vragen klanten van onze deelnemers om hun vouchers liefst om te zetten in een nieuwe reis - waar ze voor bedoeld zijn. En als je dat niet wilt enig geduld te betrachten met het vragen om teruggave. Het recht op terugbetaling blijft uiteraard gewoon bestaan.

 

2 april 2021

Verlenging dekking op de vouchers

De GGTO heeft besloten om haar dekking op de coronavouchers op de volgende wijze te verlengen:

1)   De GGTO verlengt de dekking van vouchers uitgegeven tot 30 juni 2020 (dus vouchers uitgegeven in de periode maart 2020 – juni 2020)
2)   Deze vouchers krijgen een verlengde dekking tot en met 30 juni 2021
   - Voorbeeld 1: een op 31 maart uitgegeven vouchers krijgt hiermee dus 3 maanden extra dekking
   - Voorbeeld 2: een op 31 mei uitgegeven voucher krijgt hiermee dus 1 maand extra dekking
3)   Alle eerder gecommuniceerde voorwaarden omtrent vouchers blijven van toepassing (zie nieuwsbericht hieronder d.d. 6 april 2020)
4)   Het is niet toegestaan om een nieuw voucher uit te geven wanneer een bestaande voucher verlopen is
5)   Conform het bericht op onze website d.d. 18 december 2020, mogen er vanaf 1 april 2021 sowieso geen nieuwe vouchers meer worden uitgegeven. De GGTO verstrekt geen dekking meer op nieuwe vouchers.

Het recht op terugbetaling van de betaalde reisgelden blijft voor de klant op deze wijze gewoon intact. De verlenging van de dekking zorgt er slechts voor, dat bedrijven die moeite hebben de terugbetaling van de in de vouchers vastgelegde reisgelden terug te betalen, meer tijd krijgen hun financiering daarvoor rond te krijgen.

 

18 december 2020

Regeling coronavouchers verlengd

De regeling rond het uitgeven van coronavouchers, zoals de GGTO die op 26 maart 2020 heeft vastgesteld, wordt nog tot en met 31 maart 2021 verlengd.

Voor het uitgeven van coronavouchers gelden wel de volgende beperkingen:
- het gaat om pakketreizen, die nog in 2020 geboekt zijn
- de reisdatum moet liggen tussen 1 januari en 30 april 2021
- en het gaat om een pakketreis die door de reisorganisatie niet uitgevoerd kan worden wegens Covid-19.

Voor deze reizen mogen komend kwartaal dus nog door reisorganisaties coronavouchers worden uitgegeven. Daarna wordt er definitief gestopt met de garantie op coronavouchers en moeten reisorganisaties weer binnen 14 dagen hun klanten terugbetalen als ze een reis van hun kant uit moeten annuleren.

 

4 september 2020

Mondia Travel

De claimtermijn van twee maanden voor klanten van Mondia Travel verloopt op 6 september 2020.

Claims die na die datum bij de GGTO binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen, conform artikel 6 van onze garantieregeling.

 

6 augustus 2020

Regeling coronavouchers verlengd

De regeling rond het uitgeven van coronavouchers, zoals de GGTO die op 26 maart j.l. heeft vastgesteld, wordt tot en met 31 december 2020 verlengd.

Bij GGTO aangesloten reisorganisaties mogen dus klanten coronavouchers blijven aanbieden als reizen vanwege corona-omstandigheden niet uitgevoerd kunnen worden.

Deze coronavouchers blijven onder de garantieregeling van de GGTO vallen.

Op de voucherregeling blijven de op 6 april gespecificeerde voorwaarden van toepassing, zoals ze ook zijn na te lezen bij de ACM: www.consuwijzer.nl/coronacrisis/uw-reisrechten-bij-het-coronavirus..

 

15 juli 2020

Wigwam Travel

Klanten van Wigwam Travel, die voor 7 juli j.l. een claim hebben ingediend voor terugbetaling van hun betaalde reisgelden, en alle gevraagde stukken daarvoor hebben aangeleverd, kunnen de uitkering van die claim de komende weken tegemoet zien. Gelieve hier niet over te bellen: het is onderweg!

 

2 juli 2020

Wigwam Travel

De claimtermijn van twee maanden voor klanten van Wigwam Travel verloopt maandag 6 juli aanstaande. Claims die na die datum bij de GGTO binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen, conform artikel 6 van onze garantieregeling.

 

24 juni 2020

Doorstart golfreizen.nu

Op 17 juni 2020 is het faillissement van Mondia Travel BV uit Rijsbergen en handelend onder de naam golfreizen.nu door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitgesproken.

Wij vragen klanten van Mondia Travel BV en golfreizen.nu geen betalingen meer te doen voor reizen geboekt vóór 17 juni 2020 aan deze organisatie. Betalingen die aan Mondia Travel BV en golfreizen.nu gedaan zijn na 17 juni 2020 worden niet meer door GGTO gegarandeerd.

Inmiddels zijn de activiteiten van Mondia Travel BV en golfreizen.nu overgenomen door PAR Travel Agency.

Klanten van Mondia Travel BV en golfreizen.nu krijgen bericht van PAR Travel Agency over het alsnog uitvoeren van de reis, en/of het indienen van een claim bij Garantiefonds GGTO.

Vragen naar aanleiding van ingediende claims kunt u richten aan mondia@stichting-GGTO.nl. Gezien de vele dossiers kan het enkele weken duren om alles in kaart te brengen en correct af te handelen. Daarom verzoeken we de klanten geduld te hebben en uitsluitend per e-mail contact met ons op te nemen.

 

17 juni 2020

MONDIA TRAVEL FAILLIET

Op 17 juni 2020 is het faillissement van Mondia Travel BV uit Rijsbergen en handelend onder de naam golfreizen.nu door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitgesproken.

Wij vragen klanten van Mondia Travel BV en golfreizen.nu geen betalingen meer te doen aan deze organisatie. Betalingen die aan Mondia Travel BV en golfreizen.nu gedaan zijn na 17 juni 2020 worden niet meer door GGTO gegarandeerd.

De GGTO zal met directe ingang alle correspondentie over de reizen van Mondia Travel BV en golfreizen.nu overnemen. Indien uw bij Mondia Travel BV en golfreizen.nu geboekte en (deels) betaalde reis niet uitgevoerd kan worden, kan een schadeclaim worden ingediend door middel van ons schadeformulier (PDF). Dit formulier kan gestuurd worden naar mondia@stichting-GGTO.nl .

Indien de geboekte reis nog uitgevoerd kan worden zal de GGTO de boeking eventueel overnemen. In dit geval kunnen klanten zich ook melden met e-mail naar mondia@stichting-GGTO.nl . Gezien de vele dossiers kan het enkele weken duren om alles in kaart te brengen en correct af te handelen. Daarom verzoeken we de klanten uitsluitend per e-mail contact met ons op te nemen.

Indien u betaald heeft met creditcard adviseren wij u eerst contact met de creditcardmaatschappij op te nemen voor een eventuele refund.

 

15 juni 2020

MONDIA TRAVEL MELDT FINANCIEEL ONVERMOGEN

Mondia Travel gevestigd te Rijsbergen en handelend onder de naam golfreizen.nu meldt financieel onvermogen bij Garantiefonds GGTO.
GGTO adviseert om geen betalingen meer te doen aan Mondia Travel.
Later volgt meer informatie.

 

29 mei 2020

Regeling Coronavouchers Verlengd

De regeling rond het uitgeven van corona-vouchers, zoals de GGTO die op 26 maart j.l. heeft vastgesteld, wordt vanaf 1 juni 2020 met een periode van drie maanden verlengd, dus tot en met 31 augustus 2020.

Bij GGTO aangesloten reisorganisaties mogen dus klanten corona-vouchers blijven aanbieden als reizen vanwege corona-omstandigheden niet uitgevoerd kunnen worden.

Deze corona-vouchers blijven onder de garantieregeling van de GGTO vallen.

Op de voucher-regeling blijven de op 6 april gespecificeerde voorwaarden van toepassing.

 

7 mei 2020

WIGWAM TRAVEL FAILLIET

Op 6 mei 2020 is het faillissement van Wigwam Travel BV te Amsterdam uitgesproken.

Wij vragen klanten van Wigwam Travel BV geen betalingen meer te doen aan deze organisatie. Betalingen die aan Wigwam Travel BV gedaan zijn na 7 mei 2020 worden niet meer door GGTO gegarandeerd.

De GGTO zal met directe ingang alle correspondentie over de reizen van Wigwam Travel BV overnemen. Indien uw bij Wigwam Travel geboekte en (deels) betaalde reis niet uitgevoerd kan worden, kan een schadeclaim worden ingediend door middel van ons schadeformulier (PDF). Dit formulier kan gestuurd worden naar wigwam@stichting-GGTO.nl .

Indien de geboekte reis nog uitgevoerd kan worden zal de GGTO de boeking eventueel overnemen. In dit geval kunnen klanten zich ook melden met e-mail naar wigwam@stichting-GGTO.nl . Gezien de vele dossiers kan het enkele weken duren om alles in kaart te brengen en correct af te handelen. Daarom verzoeken we de klanten uitsluitend per e-mail contact met ons op te nemen.

Indien u betaald heeft met creditcard adviseren wij u eerst contact met de creditcardmaatschappij op te nemen voor een eventuele refund.

 

6 april 2020

Corona: tegoedbonnen / vouchers

Voor de helderheid van zowel reisorganisaties als reizigers zetten we hieronder punt voor punt uiteen aan welke eisen tegoedbonnen dan wel vouchers, die worden uitgegeven ten gevolge van de corona-crisis, moeten voldoen.

1) Reisorganisaties die ten tijde van de corona-crisis klanten geld terug moeten betalen, mogen dat doen in de vorm van een tegoedbon, ofwel voucher, ook wel corona-voucher genoemd.

2) Deze tegoedbonnen / vouchers mogen tot en met uiterlijk 31 mei 2020 uitgegeven worden, en zijn vanaf uitgifte maximaal 1 jaar geldig.

3) Op de tegoedbonnen / vouchers moet vermeld worden dat deze onder de garantieregeling van GGTO vallen.

4) Verder vermelden de tegoedbonnen / vouchers: 
      - de naam van de klant 
        (de voucher is niet overdraagbaar op andere personen) 
      - de naam van de uitgevende reisorganisator 
      - uitgiftedatum (uiterlijk 31 mei 2020) 
      - geldigheidsdatum (uiterlijk een jaar na afgifte) 
      - de waarde van het tegoed (de reeds betaalde reisgelden)

5) Door de uitgifte van een tegoedbon of voucher vervalt de oorspronkelijke boeking, en dus ook de garantie van de GGTO daarop, deze gaat over op de tegoedbon of voucher. Bij een eventuele claim dient wel de factuur van de oorspronkelijke boeking overlegd te worden.

De ACM heeft richtlijnen gegeven waar de vouchers aan moeten voldoen. Zie hiervoor www.consuwijzer.nl/coronacrisis/uw-reisrechten-bij-het-coronavirus.

 

26 maart 2020

Bericht over dekking tegoedbonnen en vouchers i.v.m. corona-crisis

We hebben als Garantiefonds GGTO de afgelopen dagen regelmatig vragen ontvangen over de corona-vouchers.

Het staat touroperators, die bij de GGTO zijn aangesloten, ten tijde van de coronacrisis vrij om tegoedbonnen en vouchers uit te geven aan hun klanten, waarmee zij reizen kunnen boeken op een later moment. De GGTO biedt zijn reguliere garantie op deze tegoedbonnen en vouchers. Wij beschouwen dit als reeds betaalde reisgelden die onder onze garantieregeling vallen. Deze garantie geldt tot één jaar na uitgifte van de voucher.

De ACM, de Autoriteit Consument & Markt, verbindt wel nog de volgende voorwaarden aan de vouchers. Als de consument uiteindelijk besluit geen gebruik te maken van de voucher, is de reisaanbieder die de voucher heeft verstrekt verplicht de volledige waarde terug te betalen uiterlijk aan het eind van de GGTO-dekkingstermijn van één jaar na uitgifte, maar niet eerder dan na zes maanden na de uitgifte van de voucher. De reisorganisatie mag hiervan in het voordeel van de consument afwijken. Hiermee blijft dus hun recht op geld terug in stand maar alleen op een later tijdstip. Ook is afgesproken dat de reisaanbieders geen administratiekosten rekenen voor de voucher dan wel geld terug.

De GGTO onderschrijft deze voorwaarden, die dus ook door haar deelnemers in acht moeten worden genomen.

Zie bericht van ACM:   acm-begripvol-over-uitgifte-vouchers-reisbranche

 

20 maart 2020

Bericht van GGTO aan reizigers

GGTO heeft net als SGR besloten om vouchers en tegoedbonnen op te nemen in de dekking. Mocht de reisorganisatie waar geboekt is besluiten om in plaats van 'geld terug' een tegoedbon/voucher uit te geven dan valt deze ook onder de GGTO dekking.

Wij worden regelmatig gebeld door reizigers die in verband met het coronavirus met vragen over de afhandeling van de geboekte reis bij ons komen. GGTO geeft geen advies over hoe een reisorganisatie met het niet doorgaan van een geboekte reis omgaat, hier zullen reiziger en organisaties samen uit moeten komen.

Garantiefonds GGTO garandeert dat de betaalde reisgelden van de reiziger vergoed worden indien de reisorganisatie waar geboekt is in financieel onvermogen komt. In dat geval staat GGTO garant voor het reeds betaalde bedrag inclusief eventueel in verband met het coronavirus uitgegeven tegoedbonnen/vouchers.

 

29 juni 2018

Nieuwe garantieregeling online

Onze garantieregeling is aangepast zodat ook MICE organisaties zich voortaan bij ons kunnen aansluiten, mits ze aan onze voorwaarden voldoen. De nieuwe garantieregeling en de nieuwe regels voor deelnemers staan nu online.

 

10 mei 2015

ANVR en Calamiteitenfonds open voor deelnemers GGTO

Per mei 2015 zullen zowel het Calamiteitenfonds als de ANVR zich openstellen voor de deelnemers aan de garantieregeling van de GGTO.

Voorheen kon een touroperator zich pas aansluiten bij brancheorganisatie ANVR als zij deelnemer van SGR was. Nu erkent ANVR dat wie de garantieregeling van de GGTO voert ook voldoet aan de garantieverplichting als bedoeld in BW 7 artikel 7:512. Deelnemers van de GGTO kunnen dus, als zij dat willen, aansluiting zoeken bij de ANVR.

Hetzelfde geldt voor het Calamiteitenfonds. Om daarbij aangesloten te kunnen worden, moest je ‘naar genoegen van het bestuur’ aan de garantieverplichting voldoen. Zij erkennen nu de GGTO ook als een geldige garantieregeling. Dit maakt het dus mogelijk voor onze deelnemers zich aan te sluiten bij het Calamiteitenfonds en hun reizigers deze extra zekerheid te bieden.

Voor beide organisaties gelden natuurlijk aanvullende eisen, waaraan je als reisorganisatie dient te voldoen. Zie hiervoor de betreffende websites.

Wij van het Garantiefonds  GGTO zijn uiteraard heel blij met deze erkenning vanuit de reisbranche. Het toont aan dat we de afgelopen jaren goed werk verricht hebben en dat de ongeveer 120 deelnemende bedrijven terecht vertrouwen hebben gehad in onze garantieregeling. Wij danken hen bij deze ook voor hun steun en vertrouwen.

 

1 september 2014   .

Vandaag hebben we onze honderdste deelnemer aangesloten: Authentic Italia. De lijst van deelnemende bedrijven groeit gestaag, en we gaan op naar de 200!

4 juli 2014   -   Artikel in Travelmagazine (PDF)januari 2012   -   De oprichting van de stichting GGTO